barend ubbinkweg

barend ubbinkweg

Probleem 21Probleem van 7 april 2014 

uit: Bjorgquist – Timman, corr. 1971/2

Wit begint en Jan gaat er an (mat in 4)


Het patroon is duidelijk. Zwart valt aan op de Damevleugel, Wit zoekt zijn heil op de Koningsvleugel. Timman heeft een pion meer. Nadelig voor hem is die Loper op b7 die daar niets staat te doen en ook zijn Toren op f8 is, in vergelijking met de  actieve Toren van Wit op e5, niet echt een geweldenaar. Verder valt op dat Paard f6 op dat veld moet blijven omdat het anders mat in één is. En tot slot: voordat die pionnenmeerderheid verzilverd kan worden, moet er nog flink wat geschoven worden.
Wit daarentegen is met vier stukken in de aanval. De h-lijn ligt open, de zwarte Koning staat al aardig op de tocht. Als Wit nu ook de g-lijn nog kan openbreken, is het al gauw mat. Vanwege de penning van Paard f6 is dit een koud kunstje.
  1. Ph5 (dreigt mat op g7en forceert toegang zoals we dat in Stap 3 noemen), gxh5; 2. Pe6  (dreigt weer mat en maakt de weg vrij voor Te5-g5); fxe6; 3. Tg5+, Kf7; 4. Dg6 #.


En zo ging het in de partij en zo is het het mooist en het principieelst en het siert Timman dat hij deze combinatie toeliet. Natuurlijk had hij in plaats van 2. …, fxe6 ook Dxe6 of 2. … Dxf2+, 3.Kxf2, Pg4+; kunnen spelen en nog even met de pest in kunnen doormodderen. Maar als het dan toch moet, is het nobeler en waarschijnlijk ook meer bevredigend  om ten onder te gaan in een kunstwerkje dat je samen gecreëerd hebt.

Probleem 20


Probleem van 31 maart 2014

Uit: Chigorin – N.N., St. Petersburg 1894

Opgave: 

Wit geeft in een paar zetten mat.

En zoals het hoort is N.N. ook hier weer de schlemiel. Zijn stukken staan aan de verkeerde kant, doen niets of verdedigen vanuit de verte veld f7 en g7, de achterste rij ligt volkomen open. Wat staan, in vergelijking hiermee, de stukken van Wit geweldig. Wie een beetje thuis is in matbeelden, ziet meteen dat het, als Paard g7 er niet zou staan, middels 1. Tf8 mat zou zijn. Het is dus duidelijk dat dat Paard weg moet. Wie voor Stap 3 geslaagd is, herkent in een oogopslag de motieven ‘aftrekaanval’ en ‘lokken’.  De oplossing is nu niet moeilijk meer. Zelfs zonder voor Stap 3 geslaagd te zijn, zoals Chigorin.
  1. Lc4, Dxc4; 2. De8+, Pxe8; 3. Tf8#

Zo ging het in 1894 en zo is het ook het aardigst en meest rechtlijnig. Maar Zwart kan iets langer tegenspartelen.

  1. Lc4, Tf7; Nu werkt De8+ niet meer en moeten we ook iets anders verzinnen. 2. De5 (dubbele aanval op Pg7 want de Toren op f7 staat gepend maar vooral met aanval op Pb8 + schaak. Wat Zwart ook verzint, nu is het mat in twee of drie, bijv.), 2. .., Dxc4; 3. Dxb8+, Pe8; 4. Dxe8+, Tf8; 5. Dxf8#